HAKKIMIZDA

Hür İnsanlar Cemiyeti ( HÜR-CEM),

Atatürk ilke ve devrimleri ile gerçekleşmiş olan hakların korunması,

Ekonomik kalkınmayı ve kültürel gelişimini sağlamış,

Demokratikleşmesini gerçekleştirmiş, her türlü orta çağ, sınıf ve feodalite

kalıntılarından temizlenmiş bir Türkiye’de yurttaşlarımızın bir lokma yiyecek

uğruna yaşamlarını tüketmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla

kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.